گروه معارف


مدیر گروه
دکتر امیر جعفری
تلفن تماس: 33361084-038

اساتید
دکتر حکمت الله ریاحی
دکتر محمد خسروی

 داریوش احمدی
کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی
تدریس : آیین زندگی ، دانش خانواده و جمعیت
رمضان اسدی
تدریس  انقلاب اسلامی ایران
سید شهاب الدین احمدی سودجانی
تدریس : تفسیر موضوعی قرآن کریم
سید اسدالله بال افکن
تدریس دروس: تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
احمد رضا پورخاقان
تدریس : تفسیر موضوعی قرآن کریم
یزدان جلالی اصل
تدریس  انقلاب اسلامی ایران

راهنمای دروس
دروس معارف اسلامی عمومی در دانشگاه، شامل 16 درس در 5 گرایش به شرح جدول ذیل است:
 
ساعت واحد عنوان درس گرایش
32
32
32
32
2
2
2
2
اندیشه اسلامی 1( مبدا و معاد)
اندیشۀ اسلامی2( نبوت و امامت)
انسان در اسلام
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام
 
مبانی نظری اسلام
32
32
32
32
2
2
2
2
فلسفه اخلاق( با تکیه بر مباحث تربیتی)
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
آیین زندگی
عرفان عملی اسلام
اخلاق خانواده
اخلاق اسلامی
32
32
32
2
2
2
انقلاب اسلامی ایران
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ه)
انقلاب اسلامی
32
32
32
2
2
2
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران*
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تاریخ امامت
تاریخ و تمدن اسلامی
32
32
2
2
تفسیر موضوعی قرآن
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
آشنایی با منابع اسلامی
 *قابل توجه آن که بنا به مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 87 و مصوبۀ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه 160 مورخ 4/11/89 گذراندن درس «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران» برای کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی الزامی و به ارزش دو واحد مازاد بر سقف واحد های دوره، جزء دروس عمومی الزامی است. بنابراین تعداد واحد های دورۀ کارشناسی در دروس عمومی معارف به 14 واحد می رسد.
 
گروه معارف اسلامی
 
دکتر امیر جعفری
مربی
مدیرگروه

دکترمحمدخسروی
مربی
 

دکترحکمت الله ریاحی
استادیار
 
 
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید