گروه روانشناسی


گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

 

طیبه شریفی
استادیار
مدیرگروه

محمدقاسمی
مربی
 

رضااحمدی
استادیار
 

احمدغضنفری
دانشیار
 
   
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید