گروه روانشناسی


گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

 

طیبه شریفی
استادیار
 

محمدقاسمی
مربی
 

رضااحمدی
استادیار
 

احمدغضنفری
دانشیار
 
مریم چرامی
استادیار
مدیر گروه
 
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید