اعضای هیئت علمی واساتید
گروه زبان انگلیسی
 

مهرداد سپهری
استادیار
مدیرگروه

سید اسماعیل حسینی
استادیار
 

امیرسبزوار
استادیار
 

گروه معارف اسلامی
 
دکتر امیر جعفری
مربی
مدیرگروه

دکترمحمدخسروی
مربی
 

دکترحکمت الله ریاحی
استادیار
 
 

گروه تربیت بدنی
 

هاله فاضل
استادیار
مدیرگروه

اکرم جعفری
استادیار
 

سمانه شمسی پور
مربی
 
 

گروه فقه و حقوق - حقوق
 

مریم نقدی
استادیار
مدیرگروه کارشناسی

مهدی دهشیری
استادیار
مدیرگروه ارشدودکتری

نادرپورارشد
استادیار
دبیرنظارت

علی ملک زاده
استادیار

کبری سپهری
استادیار

کامران قدوسی
استادیار

کریم صالحی
استادیار

میثم نعمت اللهی
مربی

خاطره شاهین فرد
مربی

ولی الله نوری
مربی

بهروز نوروزی
مربی

سیدعباس جزایری
مربی


 
گروه زبان و ادبیات فارسی
 

امیرحسین همتی
دانشیار
مدیرگروه

مظاهرنیکخواه
استادیار
 

محمدحکیم آذز
دانشیار
 

حسین خسروی
دانشیار
 

اصغررضاپوریان
استادیار
 

حجت اله ربیعی
مربی
 
 
گروه مدیریت آموزشی
 

حجت اله مرادی
مربی
مدیرگروه

فردوس منتظرالظهور
استادیار
 

محمدتقی محمودی
استادیار
 

منورمجدزاده
مربی
 
   
 
گروه مشاوره و روانشناسی
 

طیبه شریفی
استادیار
مدیرگروه

محمدقاسمی
مربی
 

رضااحمدی
استادیار
 

احمدغضنفری
دانشیار
 
    
گروه حسابداری
 

داریوش فروغی
دانشیار
مدیرگروه ارشد

محسن اژدر
مربی
مدیرگروه کاشناسی

بهاره بنی طالبی
استادیار
 

جمشیدپیک فلک
استادیار
 

ایرج ترابی
مربی
 

محمودبخشی نژاد
مربی
 

حمیدرضاجعفری
مربی
 

عرب صالحی
مربی
 

محمدرضا محمودیه
مربی
 

 
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید