كامران قدوسي
بسمه تعالی
  الف ) مشخصات فردی :
  1. نام و نام خانوادگي :      کامران قدوسی
  2. مرتبه علمی:          استادیار
  3. پست الکترونیک:                                ghodoosi@iaushk.ac.ir                                  
                                                                       kamranghodoosi@gmail.com                 
رزومه دکتر قدوسی
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید