امیرحسین همتی
به نام خدا
کارنامۀ علمی ـ پژوهشی و اجرایی آقای دکتر امیرحسین همتی
عضو هیأت علمی تمام وقت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 مشخصات عمومی
نام خانوادگی: همتی عنوان گروه آموزشي مربوطه:
زبان و ادبیات فارسی
تاریخ استخدام پیمانی: ــــــــــــــــــــ مرتبه علمی بدو استخدام: مربی
نام: امیرحسین تاریخ تبديل وضعيت به رسمی آزمایشی: 18/1/80 تاریخ آخرین ارتقا مرتبه: 15/10/1390
تاریخ تولد: 16/11/1351 مرتبه علمی فعلی: دانشیار تاریخ تبديل وضعيت به رسمی قطعی: ـــــــــــــــ تاریخ آخرین ترفیع: 1/7/1392
کد ملی: 4650097347 پایه فعلی: 13
 
 
 سوابق تحصیلی
  کارشناسی (B.S) / سطح 2 حوزه کارشناسی ارشد (M.S) /  سطح 3 حوزه دکترای حرفه ای (M.D) دکترای تخصصی (Ph.D)  / سطح 4 حوزه
رشته تحصیلی و گرایش زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی   زبان و ادبیات فارسی
مؤسسه محل اخذ مدرک دانشگاه پیام ­نور دانشگاه آزاد اسلامی   دانشگاه آزاد اسلامی
شهر و کشور محل اخذ مدرک بروجن، ایران نجف ­آباد، ایران   نجف­آباد، ایران
تاریخ اخذ مدرک 1374 1378   1390
 
عنوان پایان نامه یا رساله
 
ــــــــــــــــــــــ صُوَر خیال در دیوان سلمان ساوجی   بررسی کرامات در ادبیات عرفانی ایران
 
 
         پذيرش مسئولیت قوای سه­گانه و شركت در شوراها، کمیته­ها و هیات­های رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و...
             ردیف عنوان فعالیت مشخصات ابلاغ تاريخ
انجام فعالیت
مدت فعاليت
بر حسب سال/ ماه/ روز
پذيرش مسئوليت قواي سه گانه
شماره تاریخ از تاریخ تا تاریخ سال ماه روز
1 مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1338/21 30/1/82 21/1/82 21/1/84 2    
2 سرپرست واحد بروجن 100121/82 10/6/83 10/6/83 16/5/85 1 11  
4 عضویت در کمیته انتصابات منطقه چهار 140421/82 14/6/85 14/6/85 14/6/86 1    
5 رییس هیأت بازرسی انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان بروجن 17/ب هـ 22/1/84 22/1/84 30/3/84   3  
 
 
 شرکت در کارگاه­های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه­ی  فرهنگی، تربیتی، اجتماعی
ردیف عنوان فعالیت تاريخ
انجام فعاليت
ساعات
 انجام فعاليت
مرجع برگزار کننده مرجع تأیید کننده *  
 
1 شرکت در کارگاه آمار مقدماتی 17/12/1381 32 دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی  
2 شرکت در کارگاه آموزش فنون تدریس 8/7/1381 3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد  
3 شرکت در کارگاه مدیریت کیفیت در دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی 15/9/1383 لغایت18/9/1383 24 دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی  
4 شرکت در کارگاه مدیریت آموزش عالی 6/12/1384 لغایت 8/12/1384 20 دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی  
5 شرکت در کارگاه روانشناسی یادگیری 1/5/1385 48 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد شهرکرد  
6 شرکت در کارگاه الگوهای یاد­دهی و یادگیری 7/5/1385 48 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مرکزمطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد شهرکرد  
7 شرکت در کارگاه اخلاق حرفه­ای 10/11/1385 24 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد شهرکرد  
8 شرکت در کارگاه scientific writing 20/10/1389 8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی  
9 شرکت در کارگاه تعلیم و تربیت (سطح یک، سطح دو، سطح سه ) 1/6/1390 180 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد شهرکرد  
10 شرکت در کارگاه توجیه امتیازات فرهنگی آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی 5 /7/1391   دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد  
   
 
 
مقاله­های علمی –  پژوهشی منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي
ردیف عنوا ن مقاله نام نشریه کشور صفحات مشخصات نشريه تاریخ انتشار
(ماه – سال)
يا
شماره و تاریخ گواهی پذیرش **
الف- ضریب تأثیر (IF) ب- ضریب تأثیر متوسط ج- نمايه علمي معتبر اسامی همكاران به ترتیب (شامل نام متقاضی)
سال شماره
1 بررسی سبکی لسان­الذاکرین راثی نایینی پژوهش­های نقد ادبی و سبک شناسی ایران 149
180
1390 سوم سال اول. شماره سوم. بهار 1390     SID
SIC
 
2 خوارقِ عادات و انواع آن در تصوّف اسلامی ادب و عرفان ایران 18 57 1390 ششم سال دوم. شماره ششم. بهار1390     SID
SIC
دکتر عطامحمد رادمنش
3 سیر آرا و عقاید اهل تصوف دربارۀ نظریۀ بدایة الاولیا نهایة الانبیا ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ایران 281
317
1392 سی و یکم شماره سی­ویکم
تابستان
1392
IF   SID
SIC
 
4 تفسیر اهل عرفان از حدیث قدسی اولیایی تحت قبابی لایعرفهم غیری ادب و عرفان ایران 131
159
1391 دوازدهم سال سوم
شماره دوازدهم
پاییز 1391
    SID
SIC
 
5 طوام، گونه­ای نادر از کرامات اولیا مطالعات عرفانی ایران 103
124
1391 پانزدهم شماره پانزدهم
بهار و تابستان
1391
IF   SID
SIC
مرحوم دکتر محمدجواد شریعت
6 سایه روشن­ها و حاشیه­های زندگی اولیاءالله در عرفان و تصوف اسلامی پژوهش
نامه
عرفان
ایران       پذیرش به استناد نامه شماره
888/91
تاریخ
20/1/92
    SID
SIC
 
7 بررسی طبقات اولیا در عرفان و تصوف اسلامی پژوهش نامۀ عرفان ایران 73
103
1392 هشتم شماره هشتم
بهار و تابستان
1392
IF   SID
SIC
 
8 تأملی بر جایگاه علم تفسیر در میان معارف
قرن پنجم هجری با تکیه بر احوال مفسران
نامدار و تفاسیر مشهور
پژوهش­های
نقد ادبی و
سبکشناسی
ایران 435
470
1392 ویژه نامه ویژه­نامه­ی هفته­ی
پژوهش . آذر ماه
1392
    SiD
 
SiC
 
9 سایه روشنها و حاشیه های زندگی اولیاء الله در تصوف و عرفان اسلامی پژوهش نامه عرفان ایران 135
158
1394   دوازدهم بهار و تابستان 94     SID  
10 تاملی بر شگردهای موسیقی ساز در غزلیات سلمان ساوجی پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی ایران 463
501
1393   ویژه نامه هفته پژوهش آذر 1393        
11 یادآوری یک نکته در تصحیح کشف المحجوب هجویری پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) ایران 87تا108 1394 29 پائیز و زمستان 94 IF   SiD
 
SiC
 
 

کتابهای منتشر شده:    سیمای اولیاء الله و جایگاه ولایت در عرفان و تصوف
 


   مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر      
 
ردیف تاریخ عنوان همایش علمی معتبر محل برگزاری عنوان مقاله اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی) خلاصه مقاله مقاله کامل
کشور شهر
1 هجری شمسی همایش بین ­المللی هنر نبوی ایران اصفهان معراج پیامبر اسلام و بازتاب آن در سخن چند تن از شاعران مثنوی پرداز   *  
روز ماه سال
8 10 1385
میلادی
روز ماه سال
29 12 2006
2 هجری شمسی همایش منطقه­ ای  شناخت ادبیات تبلیغی ایران شهرکرد تجلی شاعرانۀ حدیث شریف کسا در بحرالطویلی فارسی     *
روز ماه سال
  9 1382
میلادی
روز ماه سال
  11 2003
3 هجری شمسی همایش ملی تحلیل کتب درسی فارسی
و آموزش مهارتهایی نوشتاری پایه های  هفتم و هشتم
ایران اراک فارسی متوسطه اول در ترازوی زیبایی شناسی ادبی رضا قاسمی   *
روز ماه سال
7 12 1393
میلادی
روز ماه سال
     
4 هجری شمسی کنفرتنس بین المللی شرق شناسی
تاریخ و ادبیات پارسی
ارمنستان ایروان سبک شناسی و واکاوی
جنسیتی در
اشعار سیمین بهبهانی
 
منیژه پولادی
  *
6 3 1395
میلادی
26 MAY 2016
5 هجری شمسی کنفرتنس بین المللی شرق شناسی
تاریخ و ادبیات پارسی
ارمنستان ایروان بررسی تطبیقی سیمای زن
در ادبیات و فرهنگ ایران و عرب
 
منیژه پولادی
  *
6 3 1395
میلادی
26 MAY 2016
6 هجری شمسی کنفرانس بین المللی ادبیات
 و زبان شناسی
ایران تهران نقد و تحلیل کهن الگوها در
آثار غادة السمان
کامران قدوسی
منیژه پولادی
  *
29 4 1395
میلادی
19 JULY 2016
7 هجری شمسی کنفرانس بین المللی ادبیات
 و زبان شناسی
ایران تهران تاملی بر جایگاه زن
در تاریخ ایران وعرب
منیژه پولادی   *
30 4 95
میلادی
20 JULY 2016
8 هجری شمسی کنفرانس بین المللی ادبیات
 و زبان شناسی
ایران تهران تحلیل سبک شناسی
آثار غادة السمان
 
منیژه پولادی   *
30 30 30
میلادی
20 20 20
                     
 


گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری
ردیف عنوان فعالیت *موافقت مؤسسه با
انجام فعالیت
(شماره و تاريخ)
تاریخ انجام سطح فعالیت (1)
شروع پایان مؤسسه استانی یا منطقه ای کسب رتبه برتر در جشنواره ملی برجسته
1 هنرنمایی­های سلمان ساوجی در کاربرد صنایع لفظی و معنوی 73/58311
17/4/81
81 82 *      
2 تصحیح جلد اول نسخۀ خطی لسان­الذاکرین 8556
12/4/82
83 86 *      
3 بررسی نقش اولیاءالله و جایگاه ولایت در ادبیات عرفانی 171
8/5/91
91 92 *      
                 
  
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید