مریم نقدی دورباطی
بسمه تعالی
بیوگرافی خانم مریم نقدی دورباطی
 
سمت:
 
عضو هیئت علمی تمام وقت(رسمی آزمایشی) گروه الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلام) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از سال 1383 تا 1385 و از سال 1389 تاکنون
عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
عضو ستاد اقامۀ نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
عضو فعال بسیج اساتید استان چهارمحال و بختیاری
عضو شورای راهبردی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
عضو کانون عفاف و حجاب دانشگاههای آزاد اسلامی منطقۀ 4
 
سابقه علمی و آموزشی:
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از سال 1380 تاکنون
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلام) و دانشجوی دکتری تخصصی الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلام) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان
عنوان پایان نامه: نکاح با اهل کتاب از دیدگاه فقه امامیّه و تطبیق با حقوق مدنی(با نمره 5/18 و درجۀ عالی)
 
مرتبه علمی: مربی
 
سوابق پژوهشی:
 
الف)طرحهای پژوهشی:
1-قصاص و ضمانت اجرایی آن در قانون(خاتمه یافته)
2-حقوق شهروندی زنان در فقه امامیه(در حال اجرا)
 
ب)مقالات ارائه شده به همایشها:
1- ویژگیهای قیام و حکومت حضرت مهدی................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
2- عصر جاهلیت........................................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
3- عصر ظهور ، آمادگی و زمینه سازی(مقالۀ برتر همایش).............دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
4- آثار و برکات نماز جماعت..................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
5- ماهیت فقهی و حقوقی جعاله................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
6- نماز و معیشت......................................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
7- جایگاه حقوق شهروندی زنان................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
8-حقوق شهروندی زنان.............................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
9-نوآوریهای عصر ظهور...............................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
 
ج)مقالات چاپ شده در مجلات:
1- بیع استصناع مجله فقه و تاریخ تمدن(با درجۀ علمی پژوهشی)....دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
2-روانکاوی شعر عربی مجلۀ نقد ادبی(با درجۀ علمی پژوهشی)............. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
3-جعاله در نظام بانکداری اسلامی مجلۀ فقه و مبانی حقوق(با درجۀ علمی پژوهشی).... دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
 
د)تالیف کتاب با موضوع جهان در پرتو مهدویت سال 1391
 
 
رتبه ها:
 
1-کسب رتبه اول کشوری در چهارمین همایش قرآن و عترت اعضای هیئت علمی دانشگاههای  کشور سال 1382
2- کسب رتبه سوم  کشوری در چهارمین همایش قرآن و عترت اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور سال 1383
3- کسب رتبه اول مسابقات قرآن و عترت در سطح دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد سال 1388
4- کسب رتبه مقاله برتر در همایش حقوق شهروندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
5- استاد نمونه در سطح دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد سال 1385
6-استاد منتخب علمی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد سال 1388 و 1389 و 1390
7- پژوهشگر برتر استان چهارمحال و بختیاری در سال 1385
8-پژوهشگر برتر گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد سال 1390 و 1391
9-استاد راهنمای پژوهشهای قرآنی کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 
زمینه تحقیقاتی:
فقه و حقوق
 
ایمیل:naghdi@iaushk.ac.ir
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید